Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
227.764
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – fotografie en filmen van clips – sociale groep – non-conformistische levensstijl – als homoseksueel gepercipieerd door conservatieve religieuzen – niet in overeenstemming met landeninformatie - weigering