Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
227.765
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – rapper en DJ – tatoeages - sociale groep – non-conformistische levensstijl – aannemelijk dat verzoeker deel uitmaakt van subcultuur - overeenstemming met landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus