Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
242.762
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guinée – psychische kwetsbaarheid – gehoor van zes uur – ‘Handvest van het persoonlijk onderhoud’ van het CGVS – maximaal vier uur - vernietiging