Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.118
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – beroep bij EHRM in eerder procedure – minnelijke schikking gesloten – nieuwe asielaanvraag ingediend – brief van procureur – authenticiteit niet langer betwist – samengewerkt met gerecht als getuige – drugsbendes – onderzoek noodzakelijk – vernietiging