Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.580
Weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – reisdoel – kort verblijf overschreden – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – gezinsleven met in Frankrijk verblijvende echtgenoot – veelvuldig heen en weer gereisd tussen land van herkomst en Parijs – beschermenswaardig gezinsleven aangetoond – uitnodiging vereisen tussen echtgenoten is absurd – uiterst beknopt verslag grenspolitie – geen kans gekregen specifieke elementen van gezinsleven toe te lichten – onzorgvuldig onderzoek – MTHEN - schorsing