Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
276.346
Art. 9bis Vw. – ongegrond – Nigeria – moeder van drie kinderen, waarvan twee met Belgische nationaliteit – openbare orde – mensenhandel en prostitutie – hoger belang kinderen – belangenafweging – niet disproportioneel – geen schending art. 8 EVRM - verwerping