Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.707
Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod – persoonsverwisseling – AI werd door anderen misbruikt – fraude – verschillende indicaties – handtekeningen – vingerafdrukken - geen zorgvuldig onderzoek – vernietiging