Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.278
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – medische problematiek – eerder ingeroepen in 9ter aanvragen – recente medische attesten – bevestiging van eerder aangehaalde problematiek – niet aangetoond dat ziekte zodanig geëvolueerd is dat bevindingen in medische regularisatieprocedure niet langer opgaan - verwerping