Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.316
Gezinshereniging – kind van een Belg – meerderjarig – nationale veiligheid – veroordelingen voor terroristische misdrijven – contacten met Trabelsi – meerdere familieleden naar Syrië – radicaalislamisme – nota’s VSSE en OCAD – actuele bedreiging – voldoende banden met Marokko – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM - verwerping