Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.606
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – uitsluiting – UNRWA registratie als ‘non-refugee wife’ – vermelding op UNRWA-familiekaart van echtgenoot – valt niet onder personeel toepassingsgebied art. 1 D – art. 55/2 Vw. niet van toepassing – onderzoek in het licht van art. 48/3 en 48/4 Vw. - verwerping