Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
271.785
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – internationale bescherming in Roemenië – vluchtelingenstroom uit Oekraïne – geen bewijs dat verzoeker zich niet langer om bescherming kan beroepen - verwerping