Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
288.029
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – landeninformatie – rapporten internationale organisaties – nota NANSEN – geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza – onderzoek subsidiaire bescherming – COI Focus – instabiele en volatiele veiligheidssituatie – individuele elementen – specifieke woonplaats verzoeker – onderzoek nodig - vernietiging