Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
168.363
Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – familie van erkende vluchteling – art. 9 Vw. – meerderjarig kind dat alleen achter blijft – epilepsie - toegang tot de nodige zorgen en medicatie in Gaza – humanitaire situatie in Gaza. –art. 3 EVRM – medische problemen – MTHEN – voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen – schorsing