Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
225.296
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Ibrahima Diallo t. Belgische staat – geen automatische afgifte F kaart – deel uitmaken van het gezin – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – onmiddellijk voorafgaand aan aanvraag gezinshereniging – doelstelling van de richtlijn 2004/38/EG – zekere band van afhankelijkheid – verwerping