Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
181.307
Asielzoeker – Afghanistan – verwesterd – rapport van ‘Refugee Support Network’ – geen grondig onderzoek naar risico voor verzoeker in geval van terugkeer – geen betwisting dat verzoeker verwesterd is – richtlijnen UNHCR – tal van rapporten neergelegd – grondig onderzoek aangewezen – administratief dossier slechts gedeeltelijk overgemaakt - vernietiging