Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.975
BGV – bijlage 13 – bijlage 13sexies – art. 3 EVRM – Mali – betrokkenheid bij verenigingen die tegen FGM strijden – nieuw element – niet aan bod gekomen bij asielaanvraag – weigering 9bis vernietigd – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging