Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.962
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – opgegroeid in vluchtelingenkamp – vormende jaren buiten Afghanistan doorgebracht – mogelijkheid om ‘het spel’ te spelen – repressieve beleid taliban – individuele en concrete omstandigheden – lange periode in Pakistan verbleven – risicoprofiel – nader onderzoek noodzakelijk - vernietiging