Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
217.609
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – bedreigingen taliban niet aannemelijk - Kabul – subsidiaire bescherming – art. 48/5, § 3 Vw. - intern vestigingsalternatief – IVA – geen situatie van willekeurig geweld - persoonlijke situatie – actuele omstandigheden – redelijkheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus