Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
185.950
Dublin III – Nederland – art. 12.4 Dublin III-verordening – transfer reeds gebeurd - art. 29.3 Dublin III-verordening – terugname – formele motiveringsplicht – art. 17.1 Dublin III-verordening – familie in België – argumenten verzoekende partij niet in overweging genomen – motiveringsgebrek - vernietiging