Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.680
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsrelatie – kind woont duurzaam samen met ouders – gedeelde lasten – art. 20 VWEU – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging