Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
88.459
Gezinshereniging - visum type C met oog op wettelijke samenwoning - voorwaarden visum - aanvraag kort verblijf onderscheiden van aanvraag gezinshereniging - art. 32 Visumcode - materiële motiveringsplicht - vernietiging