Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
277.962
Tijdelijke bescherming – Oekraïne – visum voor Polen – gemachtigd tot verblijf in andere EU-lidstaat – art. 57/30 Vw. – visum is geen verblijf op basis van tijdelijke bescherming – verkeerde interpretatie – vernietiging