Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
269.075
Zoekjaar – aanvraag in 2020 voor omzetting zoekjaar in Belgische wetgeving – art. 9bis Vw. en art. 25 richtlijn 2016/801 – rechtstreekse werking art. 25 richtlijn 2016/801 – vernietiging