Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
286.771
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – meervoudig verzoek – onontvankelijk – Hazara – sjiitische moslim – wijziging algemene situatie in Afghanistan – verblijf in Westen sinds 2015 – mentale gezondheidstoestand – individuele omstandigheden – erkenning vluchtelingenstatus