Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
163.309
Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – ouders van Belgische zoon – art. 9 Vw. – ouderdom - Syrische christenen – Aleppo – financieel afhankelijk van zoon – geen kinderen meer in Syrië – duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – MTHEN - voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen - schorsing