Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
239.137
Art. 9ter Vw. – ongegrond – aanvraag ingediend tijdens hangende Dublinprocedure – beoordeling ten opzichte van land van overname en niet ten opzichte land van herkomst – had in ondergeschikte orde onderzocht moeten worden - vernietiging