Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
297.959
Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – toelating tot arbeid goedgekeurd door Vlaams gewest – knelpuntberoep – weigering door DVZ – fraude – art. 74/20 Vw. – Visa Information System – VIS-databank – Schengenvisum voor Nederland aangevraagd – discrepantie in professioneel verleden bij verschillende aanvragen – verschillende beroepen combineerbaar – bevoegdheid gewest op economisch vlak – geen duidelijk intentioneel element of uitdrukkelijke objectieve vaststellingen van valse of leugenachtige verklaringen - vernietiging