Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
284.006
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – geen elementen die persoonlijk uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verhullen kenmerken of gedragingen betreffen – Facebook-account – geen objectieve aanwijzingen – verwerping