Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.901
Intrekking verblijf – gezinshereniging – moeder van Belgisch minderjarig kind – twee andere minderjarige kinderen die verblijfstatuut moeder volgen – uitspraak Hof van Beroep met betrekking tot schijnerkenning – bedrieglijk opzet – art. 74/20, § 2 Vw. – minderjarige kinderen niet betrokken bij gepleegde fraude – motiveringsplicht – autismestoornis bij een van de kinderen – gespecialiseerde scholing vereist - hoorrecht – vernietiging