Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
276.701
Terugkeervisum – weigering – subsidiaire beschermingsstatus in België – aanvraag in Griekenland geweigerd wegens status in België – art. 19 Vw. – niet voldaan aan voorwaarden – langer dan een jaar land verlaten – geen 15 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België verbleven – geen voldoende bestaansmiddelen - verwerping