Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
264.711
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – HDP-activisme – bekering tot het christendom – vals attest van lidmaatschap doet geen afbreuk aan coherente, doorleefde en aannemelijke verklaringen over HDP-activisme – geen vragen gesteld over concrete inhoud van documenten – zorgvuldigheidsplicht – geen objectieve landeninformatie - vernietiging