Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
255.308
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – de facto onmogelijkheid van UNRWA om opdracht te vervullen – verzoeker heeft nooit beroep gedaan op UNRWA – geregistreerd bij UNRWA – registratie dient voldoende te zijn om in aanmerking te komen voor bescherming en bijstand – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus