Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.495
Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – geboren in België – moeder heeft internationale bescherming in Bulgarije – geëigende procedures – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen Dublin overnameverzoek overgemaakt aan Bulgarije – eigen verzoek om internationale bescherming – geen afdoende onderzoek - vernietiging