Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.497
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – voor het eerst aangehaald op persoonlijk onderhoud – niet grondig bevraagd – toekomstgerichte beoordeling – zorgvuldigheid - vernietiging