Kunnen we naast onze gecertificeerde sociaal tolken een aanvullend aanbod van taalhulpen inzetten? En zo ja, hoe? Dat onderzochten we in samenwerking met enkele partners. De eerste resultaten kan je lezen in het eindrapport.