Rechtbank van eerste aanleg
Gent
Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – artikel 18, 21, 27, 46 en 47 WIPR – schijnhuwelijk – artikel 146bis BW