Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
IPR - Huwelijk in het buitenland – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet openbaar ministerie