Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
5086
art.4, §1 al.2 Wet van 30/04/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers - arbeidsvergunning - artikel 24 tot en met 29 van het K.B. van 9 juni 1999 - art.175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - bewijzen - au pair – dienstboden

Een jonge vrouw (burgerlijke partij) werkt als au pair in een gastgezin, maar ze wordt er heel slecht behandeld. Haar vrije tijd en privacy wordt niet gerespecteerd. Ze moeten veel te veel werken en taken verrichten die niet binnen het takenpakket vallen van een au pair. Burgerlijke partij brengt hiervoor verschillende bewijzen aan zoals onder andere een werkschema en geluidsopnames.  bewezen is dat burgerlijke partij systematisch meer dan 4u per dag of 20u per week moest werken. De rechtbank oordeelt dat burgerlijke partijen taken diende te verrichten buiten de grenzen van haar arbeidskaart, meer  uren werkte en het uitoefenen van deze taken het hoofddoel waren van het verblijf.  Beklaagden worden veroordeeld tot kleine geldboete en het betalen van €500 schadevergoeding ten opzichte van de burgerlijke partij.