Rechtbank van eerste aanleg
Bergen
15/393/B, 15/841/B, 15/843/B, 15/845/B
Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 10 WBN - staatloze - erkenning niet noodzakelijk - ongegrond