Rechtbank van eerste aanleg
Brugge
17/3717/A
Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1476bis BW – erkend als vluchteling – geen verblijfsrechtelijk voordeel meer - gegrond