Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2023/323/C
Beschikking – humanitaire visa – Gaza – Palestina – verplichting om aanvraag humanitair visa persoonlijk in te dienen bij ambassade – onmogelijkheid zich naar de ambassade te begeven – art. 8 EVRM – digitale indiening – voorlopige maatregelen