Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2007/14039/A
IPR - erkenning vaderschap - vermoeden van vaderschap - rechtzetting geboorteakte - schadevergoeding