Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
16/1361/B
Geplande repatriëring – beroep hangende bij RvV - beroep tegen detentie bij KI – eenzijdig verzoekschrift – beslissing KI afwachten – verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren – dwangsom

Ter zake dient vastgesteld te worden dat verzoeker op 23 mei 2016 administratief aangehouden werd met een bevel om het grondgebied te verlaten terwijl hij op 27 mei 2016 een hoger beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van 27 april 2016 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Ingevolge zijn aanhouding werd een beroep ingediend bij de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen die de wettigheid van de aanhouding bevestigde.

 

Hiertegen werd hoger beroep ingediend bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en deze zaak komt voor overmorgen op 20 oktober 2016.

 

Verzoeker kreeg een bericht op 13 oktober 2016 dat zijn repatriëring gepland is morgen 19 oktober 2016 om 13u35.

 

De zaak is aldus zeer dringend en ontvankelijk.

 

Gelet op de redenen vermeld in het verzoekschrift lijkt het in deze zaak passend om voorafgaandelijk te wachten op een beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling.