Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
17/1431/A
Administratieve geldboete – illegaal verblijf – art. 4bis Vw. – fout van de Belgische staat – gegrond - schadevergoeding toegekend