Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
7124
Art. 175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - art.181 Sociaal Strafwetboek - niet-aangegeven arbeid - zwartwerk - buitenlandse werknemers zonder papieren - art.184 Sociaal Strafwetboek - niet aangaan arbeidsongevallenverzekering - art.223 Sociaal Strafwetboek - socialezekerheidsbijdragen - controle na ongeval - geen relingen voorzien - medisch attest - veroordeling werkgever tot geldboete
Arbeidsongeval werknemer zonder papieren. Rechtbank oordeelt als volgt: betreffende onopzettelijke slagen en verwondingen stelt de werkgever dat de werknemer er niet was om te poetsen en dat hij niet in de buurt moest zijn van waar het ongeval gebeurde. De rechter vindt dit onwaarschijnlijk; er moest een reling staan; de feiten zijn bewezen. De rechtbank werd niet gevat voor het achterstallig loon en is dus niet bevoegd om zich hierover uit te spreken. De werknemer krijgt een schadevergoeding, een deskundige wordt aangesteld. De medische facturen die door het OCMW betaald werden, moet de werkgever terugbetalen.