Rechtbank van eerste aanleg
NL23.382
Dublin - België verantwoordelijk voor asielaanvraag - interstatelijk vertrouwensbeginsel - toegang tot opvang niet gegarandeerd - voorlopige maatregelen opgelegd door EHRM - grote getalen volwassen verzoekers die geen opvang krijgen - gegrond