Rechtbank van eerste aanleg
Leuven
13/1059/B
Nationaliteitsverklaring – negatief schriftelijk advies – art. 12bis, §1, 2° WBN – talenkennis – mondeling positief advies – gegrond