Rechtbank van eerste aanleg
Luik
17/352/A
Administratieve geldboete – hoorrecht – opportuniteitscontrole – aanvraag gezinshereniging vanuit onwettig verblijf - gegrond