Rechtbank van eerste aanleg
Luik
/
Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 8 WBN - termijn - overmacht - opheffing