Rechtbank van eerste aanleg
Luik
13/1547/A
Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 8 WBN - schijnhuwelijk - effect - inschrijving als Belg